Zastrzeżenie

Pomimo stałej dbałości i uwagi, jaką poświęcamy składowi tej strony, możliwe jest, że informacje opublikowane na tej stronie są niekompletne lub nieprawidłowe.

Informacje na stronie www.mtcbaits.com są regularnie aktualizowane, a zmiany mogą być wprowadzane w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedzenia.

Odwiedzający nie może bez zgody MTC Baits publikować lub powielać dzieł chronionych prawem autorskim lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej (również za pośrednictwem własnej sieci).

Nie możemy zagwarantować, że informacje zawarte na stronie www.mtcbaits.com są odpowiednie do celów, dla których są one przeglądane. Wszystkie informacje są oferowane w stanie, w jakim się znajdują i bez żadnej (dorozumianej) gwarancji lub zabezpieczenia w odniesieniu do ich niezawodności i przydatności do określonego celu lub w inny sposób.

Wykluczamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, o jakimkolwiek charakterze, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z www.mtcbaits.com, lub z czasową niemożnością korzystania z www.mtcbaits.com. Nie ponosimy również odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z informacji uzyskanych za pośrednictwem tej strony.